Programi

Odgojno- obrazovni rad s djecom temelji se na važećim zakonskim propisima, humanističkoj razvojnoj koncepciji te suvremenim pedagoškim i psihološkim spoznajama.

A) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM :

Redoviti cjelodnevni program podrazumijeva svakodnevni boravak djeteta u vrtiću u trajanju od maksimalno 10 sati.

Cilj nam je potaknuti cjelovit razvoj djeteta što podrazumijeva zadovoljavanje svih djetetovih potreba i razvoj njegovih potencijala, uvažavajući djetetovu osobnost, individualne interese i razvojne sposobnosti.

Bogatom ponudom primjerenih i pedagoški osmišljenih materijala, kreativnim okruženjem te fleksibilnim korištenjem prostora nastojimo djeci omogućiti aktivan proces učenja kroz igru i istraživanje te socijalne interakcije s drugom djecom i odraslima.

Kroz sadržaje i aktivnosti ponuđene u ovom programu nastojimo doprinjeti razvoju kreativnog, samopouzdanog, zadovoljnog i sretnog djeteta.

B) PROGRAM PREDŠKOLE :

Ovaj program namijenjen je djeci u godini pred polazak u školu, a cilj mu je omogućiti djeci stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih u procesu cjeloživotnog učenja i integracije u širu društvenu okolinu.
Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

C) KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA :

U pedagoškoj godini 2015./16. započelo je provođenje kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika, namijenjen djeci starijoj od 4 godine.