Suradnja s roditeljima

roditeljiSURADNJA S RODITELJIMA

Budući da se nalazimo na zajedničkom važnom zadatku odgoja djece, suradnja s roditeljima jedna je od najvažnijih zadaća svih djelatnika vrtića.

Osim svakodnevne razmjene informacija, pripremili smo sljedeće oblike suradnje:

Roditeljski sastanci

Uz uobičajen informativni sastanak, osmislili smo i komunikacijske roditeljske sastanke i pedagoške radionice vezane uz zanimljive pedagoške teme i aktualnu razvojnu ili odgojnu problematiku. Kroz njih nam je cilj omogućiti roditeljima da budu aktivni i ravnopravni sudionici u promišljanju i kreiranju odgojno- obrazovnog procesa.

Radionice za djecu, roditelje i odgojitelje

Ovakve se radionice obično organiziraju u predblagdansko vrijeme, a obilježene su ugodnim zajedničkim druženjem te posebno kreativnom i toplom atmosferom.

Individualni razgovori

Individualne razgovore mogu inicirati roditelji ili odgojitelji i stručni suradnici vrtića, a svrha im je međusobni prijenos informacija o razvoju i napretku djeteta. Osim toga, ovaj oblik suradnje vrlo je konstruktivan u pronalaženju rješenja nekih aktualnih poteškoća.

Također, prilikom upisa djeteta u vrtić održava se inicijalni razgovor roditelja i stručnog tima vrtića.

Uključivanje roditelja u odgojno- obrazovni proces

Postoje brojni načini na koji se roditelji mogu uključiti u rad i život skupine- nužno su potrebni u periodu adaptacije, i vrlo korisni u realizaciji izleta, predstava, raznih akcija, prikupljanja materijala za aktivnosti i sl. Osobito nam je drago kad roditelj gostuje u skupini, bilo da prezentira svoje zanimanje, provodi neku aktivnost ili sudjeluje u nekoj radionici.

Pismena komunikacija s roditeljima

Pismena komunikacija uglavnom se odvija putem kutića za roditelje gdje se na panoima i letcima mogu naći:
– informacije o životu i radu skupine i vrtića
– članci i poruke o dječjem razvoju, aktualne pedagoške i psihološke teme
– informacije o zdravstvenoj zaštiti i prehrani
– informacije o mogućnostima uključivanja roditelja u odgojno- obrazovni proces

Komunikacija preko web-a

Osim klasičnih oblika komunikacije roditeljima smo omogućili i on- line komunikaciju, u koju se mogu uključiti na dva načina: pasivno, kao čitatelj ponuđenih sadržaja, i aktivno, slanjem svojih upita, komentara i sugestija.