Kontakt

Ustanova DV RIBICA
Čulinečka cesta 190, HR – 10000 Zagreb

M:  098 468 281 /   098 278 914
E:   djecjivrtic.ribica@gmail.com
Facebook:   Dječji vrtić Ribica

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak: 06:00 – 17:00 h

 

Ili nas kontaktirajte preko kontaktnog obrasca: