Prehrana i zdravlje

NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE VAŠE DJECE

Ribica

PREHRANA DJECE U VRTIĆU:

Zdrava prehrana u našem vrtiću obuhvaća zdravstvene, kulturološke i obrazovne elemente, te se kroz njih i planira:

– Izrada jelovnika prema Standardima kojima se utvrđuju potrebne dnevne energetske i prehrambene tvari za djecu – izrađuje se tjedno

– Dnevni raspored obroka: doručak je klizni
od 8-9 sati – vrijeme ručka ovisi o dobi i potrebama djece – počinje u 11 sati u jaslicama do 12,30 u starijim vrtićkim skupinama; svakodnevno svježe voće u 10 sati

– Kvaliteta i kvantiteta obroka: redovita analiza hrane od strane Zavoda za javno zdravstvo (analiza energetske vrijednosti, bakterijska ispravnost hrane i prostora)

– Suradnja sa roditeljima na poboljšanju prehrane kroz individualne razgovore, informiranje o aktivnostima u svezi zdrave prehrane, ankete, razmjena informacija (razmjena recepata…)

– Suradnja s drugim obrazovnim institucijama, proizvođačima hrane, Udrugama za poboljšanje kvalitete življenja i drugim vrtićima na poboljšanju prehrane

Pravilnom, kvalitetnom, raznovrsnom i kontroliranom prehranom štitimo zdravlje djece, te osiguravamo njihov optimalan rast i razvoj.

PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA:

U skladu s Godišnjim planom i programom rada poseban naglasak je na unapređivanju kvalitete njege, odgoja i zdravlja djece.
Osnovni uvjet za zdravlje djece postignut je organiziranjem higijensko-zdrastvenih uvjeta unutarnjeg i vanjskog prostora.
Preventivna zdrastvena zaštita redovito se odvija u vidu trijaže i suradnje odgajatelja, roditelja i vanjskih suradnika (pedijatra, epidemiologa i drugih potrebnih stručnjaka).

ZDRAVLJE:

Kao primarni zadatak na zaštiti zdravlja je svakako rad na prevenciji koji se očituje u nizu mjera:

– jačanje dječjeg organizma
– tjelesno vježbanje
– svakodnevni boravak na zraku
– zdrava prehrana
– zadovoljavanje osnovnih bioloških potreba (potreba za jelom i vodom, boravak na zraku, potreba za odmorom…)
– praćenje tjelesnog rasta i razvoja
– antropometrijska mjerenja
– usvajanje kulturno higijenskih navika
– briga o vanjskom okolišu
– redovito provjetravanje prostorija