Suradnja s roditeljima

Budući da se nalazimo na zajedničkom važnom zadatku odgoja djece, suradnja s roditeljima jedna je od najvažnijih zadaća svih djelatnika vrtića. Osim svakodnevne razmjene informacija, pripremili smo sljedeće oblike suradnje:

Ribica

1. Komunikacija Okitoki aplikacijom

Okitoki je inovativna digitalna platforma za kvalitetnu komunikaciju i upravljanje vrtićem. Platforma Vam omogućuje brzo povezivanje sa svim djelatnicima vrtića te da u svakom trenutku budete upućeni u djetetove aktivnosti u vrtiću.

2. Roditeljski sastanci

Uz uobičajen informativni sastanak, osmislili smo i komunikacijske roditeljske sastanke i pedagoške radionice vezane uz zanimljive pedagoške teme i aktualnu razvojnu ili odgojnu problematiku.Cilj nam je  omogućiti roditeljima da budu aktivni i ravnopravni sudionici u promišljanju i kreiranju odgojno-obrazovnog procesa u našem i Vašem vrtiću.

3. Radionice za djecu, roditelje i odgojitelje

Ovakve se radionice najčešće organiziraju u predblagdansko vrijeme, a obilježene su ugodnim zajedničkim druženjem te posebno kreativnim i  emocionalno toplim ozračjem.

4. Individualni razgovori

Individualne razgovore mogu inicirati roditelji ili odgojitelji i stručni suradnici vrtića, a svrha im je međusobni prijenos informacija o razvoju i napretku djeteta. Osim toga, ovaj oblik suradnje vrlo je konstruktivan u pronalaženju rješenja nekih aktualnih poteškoća.

Također, prigodom djetetova upisa  u vrtić održava se inicijalni razgovor roditelja i stručnog tima vrtića.

5. Uključivanje roditelja u odgojno- obrazovni proces

Roditelji se na brojne načine mogu uključiti u život i rad vrtića: kao sudionici odgojno- obrazovnog rada (predstavljanje zanimanja ili hobija, čitanje slikovnica), u prikupljanju pedagoški neoblikovanog materijala za igru djece,pri odlasku u kazalište i posjetima, sudjelovanjem u zajedničkim akcijama. Osobito nam je drago kad roditelj gostuje u skupini, bilo da predstavlja svoje zanimanje, provodi neku aktivnost ili sudjeluje u kakvoj radionici.

6. Pismena komunikacija s roditeljima

Pismena komunikacija uglavnom se odvija kutićem za roditelje gdje se na panoima i letcima mogu naći:
– informacije o životu i radu skupine i cijeloga  vrtića
– članci i poruke o dječjem razvoju, aktualne pedagoške i psihološke teme
– informacije o zdravstvenoj zaštiti i prehrani
– informacije o mogućnostima uključivanja roditelja u odgojno- obrazovni proces.

7. Komunikacija webom

Osim klasičnih oblika komunikacije roditeljima smo omogućili i online komunikaciju, u koju se mogu uključiti na dva načina: pasivno, kao čitatelj ponuđenih sadržaja, i aktivno, slanjem svojih upita, komentara i sugestija.